Tentin tekstisisältö

ASE-2410 Johdatus prosessien hallintaan - 02.09.2015

Tentin tekstisisältö

Teksti on luotu tekstintunnistuksella alkuperäisestä tenttitiedostosta, joten se voi sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa. Esimerkiksi matemaattisia merkkejä ei voida esitää oikein. Tekstiä käytetään pääasiassa hakutulosten luomiseen.

Alkuperäinen tentti
 

 

 

E ont. peltotlo student Ath

ASE-2410 Johdatus prosessien hallintaan

Matti Vilkko
Tentti 2.9.2015, 5 op.

Yrjö Majanne

1.) Avoimen järjestelmän siirtofunktio on G(g). Mikä on suljetun järjestelmän siirtofunktio? — (4p)
R(s)

= Eis) KON Y(s) =
= E |

|

=

 

 

Avoin järjestelmä Suljettu järjestelmä

2.) Säädön tavoitteiden tunnuslukuja
a. aikatasossa,
b. taajuustasossa.

(p)
3.) Ideaalisen PID-säätimen siirtofunktio voidaan esittää:
K,

G(s) = Kp + = + Kps

a. Esitä säätimen navat ja nollat (2p)

b. Hahmottele Bode-diagrammi (1p)

c. Esitä realisoitavissa oleva versio ideaalisesta säätimestä (2p)

d. Hahmottele Bode-diagrammi (1p)
4.) Prosessi, jonka navat on esitetty kuvassa, ja jonka tasapainotilan vahvistus on 100,

kompensoidaan kuvan kompensaattorilla.

a. Mikä on prosessin siirtofunktio? (1p)

b. Mikä kompensaattori on kyseessä? (1p)

c. Mikä on kompensoimattoman järjestelmän vaihevara? (2p)

d. Mikä on kompensoidun järjestelmän vaihevara? (2p)

Prosessi (gain ( OHz = 100)
= = -

*

: = |

|
Ean s A
09 J ena 40 0 0 1

Real Axis (seconds"")

Imaginary Axis (seconds")

 

KOTPenETToa (gain O OHz= JE

 

5 S <.
3 0-0. ==
: i
jat

2 = = =

 

 

248 46 44 42 (4 08 06 04 2 0
Real Axis (seconds"))

TENTISSÄ EI SAA KÄYTTÄÄ LASKINTA, SANAKIRJAA TAI MUITA APUVÄLINEITÄ

Jatkuu toisella puolella.
 

 

5.) Monimutkaisten järjestelmien hallinnassa hierarkkinen ohjausjärjestelmä on osoittautunut
toimivaksi ratkaisuksi.

Mitkä ovat tyypillisen hierarkkisen prosessinhallintajärjestelmän tasot ja mitä toimintoja

eri tasoilla toteutetaan? 2p.

Millaisia etuja hierarkkisuudella saavutetaan verrattuna keskitettyyn ratkaisuun? 2p.

Millaisia asioita tulee huomioida hierarkian suunnittelussa, eli mitä laajan järjestelmän

hierarkian rakenteen suunnittelussa tulee huomioida? 2p.

a.


Käytämme evästeitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle, käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.

FI / EN