Opiskelu

Sähkökilta tarjoaa opiskelijoille palveluita ja osallistuu laajaan edunvalvonta- ja yhteistyöhön Tampereen yliopiston kanssa varmistaakseen opiskelijoille hyvät valmiudet opiskeluun. Edunvalvontaa hoitaa pääsääntöisesti killan Opintovastaava, johon voi olla yhteyksissä kun tuntuu, ettei yliopiston toiminnan jollakin sektorilla oteta riittävästi huomioon opiskelijan etuja ja oikeuksia.

Opintoneuvoja auttaa opintojen suunnittelussa

Sähkökillan opintoneuvojana toimii Sanna Grundström ja häneltä voit pyytää apua muun muassa opintojen suunnitteluun, kurssien valintaan sekä esittää yleisesti kysymyksiä opiskeluun ja yliopistossa toimimiseen liittyen. Opintoneuvojan työ on varmistaa, että opiskelijoiden HOPSit ovat kunnossa, mutta hän pystyy myös ohjaamaan opiskelijat oikean tahon ääreen, jos ei ole varma mille taholle kääntyä kysymyksensä kanssa.

Opintoneuvojan työhuone sijaitsee Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella, Tietotalon huoneessa TD204. Huone sijaitsee Tietotalon 2. kerroksessa D-siivessä, Exam-luokan vieressä. Siellä opintoneuvoja päivystää lukujärjestyksen asettamissa puitteissa ja oven ollessa auki, voi sisään tulla ilman ajanvarausta. Ajanvarauksen voi tarvittaessa tehdä Bookings ajanvarausjärjestelmän kautta. Jos asia selviää sähköpostin välityksellä, voi viestiä laittaa osoitteeseen sahko.opiskelu.tau(at)tuni.fi. Yhteyttä saa ottaa heti kun sille kokee tarvetta ja juttusille saa piipahtaa aina oven ollessa auki!

Sähkökillan edunvalvoja

Edunvalvojamme huolehtii Tampereen yliopiston sähkötekniikan opiskeljoiden edunvalvonnasta. Edunvalvojan tehtäviin kuuluu muun muassa kurssipalautteen vastaanottaminen ja lukeminen sekä yliopiston päätöksiin vaikuttaminen opiskelijoiden eduksi.

Samuli Ratas
Edunvalvoja
Hallituksen jäsen
edunvalvoja(at)skilta.fi

Haluatko antaa kurssipalautetta?

Oliko suorittamassasi kurssissa jokin ongelma vai yllättivätkö järjestelyt erityisen positiivisesti? Tällä lomakkeella voit antaa edunvalvojalle palautetta yliopistolla järjestetyistä kursseista. Edunvalvoja välittää palautetta myös yliopiston suuntaan, jolloin kursseja voidaan kehittää entistä paremmiksi.

Jos kurssia ei löydy listasta, kirjoita tähän kurssitunnus ja -nimi.
Voit halutessasi antaa sähköpostiosoitteesi jotta voimme olla sinuun yhteydessä, mutta se ei ole pakollista.
captcha
Kirjoita varmenteen merkit tekstikenttään.

Sähkötekniikan aineopintovalinnat

Aineopinnot, eli tuttavallisemmin pääaineet, ovat niitä opintoja, jotka määrittävät opintojen ytimen ja suunnan. Kandidaatin tutkinnossa valittu pääaine määrittää pitkälti myös sen, mitä opiskellaan Di:n tutkinnossa. Pääaineeseen kuuluu vähintään 30 opintopisteen edestä kursseja, mutta enemmänkin saa toki ottaa, jos intoa riittää eikä tutkinto venähdä turhan laajaksi. DI-tutkinnossa pääaine on mahdollista suorittaa myös laajana, eli 50 opintopisteen laajuisena. Siinä tapauksessa ei sivuaineen suorittaminen ole DI tutkinnossa pakollista.

Tampereella sähkötekniikan kandidaattivaiheessa on viisi eri pääainetta, mistä valita itselleen sopivan suunnan:

 • Elektroniikka ja sulautetut järjestelmät
 • Intermediate Studies in Signal Processing and Machine learning
 • Tietoliikennetekniikka
 • Intermediate Studies in Power Electronics and Electromechanics
 • Sähköenergiatekniikka

DI-vaiheessa voi opintoja jatkaa seuraaviin pääaineisiin:

 • Advanced Studies in Power Electronics and Electromechanics
 • Advanced Studies in Signal Processing and Machine learning
 • Advanced Studies in Smart Grids
 • Advanced Studies in Wireless Communications
 • Elektroniikan syventävät opinnot
 • Sulautettujen järjestelmien syventävät opinnot
 • Sähköenergiajärjestelmien syventävät opinnot
 • Uusiutuvien sähköenergiateknologioiden syventävät opinnot

Pääaineiden sisältöä, opintosuunnitelman rakennetta sekä kurssitarjontaa on mahdollista tutkailla intrasta löytyvästä opinto-oppaasta. Myös opintoneuvojalta voi kysellä kursseista ja ajoituksista, jos jokin seikka jää epäselväksi!

Vapaasti valittavat opintokokonaisuudet, eli tuttavallisemmin sivuaine täydentää perus- ja pääaineopinnoista saatavaa osaamista. Tampereen yliopiston sisällä ovat sivuainemahdollisuudet erittäin laajat ja tiedekunnan rajat ylittäviä, sillä sivuaineen voi valita miltä tahansa yliopiston alla toimivalta opintosuunnalta. Sivuaineita tulee tutkintoon sijoittaa vähintään 20 opintopisteen edestä. Erilaisia sivuainemahdollisuuksia voi käydä tutkimassa joko intrasta tai opinto-oppaasta. Kuten pääaineista, myös sivuaineista voi kysellä opintoneuvojalta, kunhan muistaa ettei tässä ole olemassa yhtä oikeaa vastausta ja lopullinen päätös valinnasta on aina opiskelijan itsensä vastuulla.

Kerhotoiminnasta täytettä vapaa-aikaan

Sähkökillan ohella yliopistolla toimii myös lukuisia muita kiltoja ja kerhoja. Osa kerhoista on keskittynyt tietyn ammattiaineen edistämiseen mutta niiden lisäksi yliopistolta löytyy myös paljon muuta harrastuksiin liittyvää kerhotoimintaa. Tässä on listattu sähkötekniikan ammattiainekerhoja ja muutamia muiden kaupunkien sähkötekniikan opiskelijoiden kiltoja. TREY:n sivuilta löytyy listaus kaikista yliopistolla toimivista ainejärjestöistä ja killoista sekä ammattiaine- ja harrastekerhoista. Kilta- ja kerhotoiminta on erinoimainen tapa viettää vapaa-aikaa, tutustua uusiin ihmisiin ja verkostoitua tulevaisuuden kollegoiden kanssa!

Koulutuspoliittinen edunvalvonta ja opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustajat (tuttavallisemmin hallopedit) edustavat opiskelijoiden näkemyksiä ja osallistuvat yliopiston kehittämiseen sekä päätöksentekoon. Edunvalvontaa tapahtuu monella eri tasolla. Opiskelijaedustus on tärkeää, koska ajankohtaisimmat näkemykset opiskelun kipukohdista ja sujuvoitettamisen kohteista löytyvät usein opiskelijoilta. Tämän lisäksi on tärkeää, että suurissa linjoissa kuuluu myös opiskelijoiden ääni. Ylioppilaskunta nimittää hallopedit. Hallopedien kausi on kaksi vuotta, mutta toimintaan pääsee usein mukaan kesken kaudenkin täydennyshakujen kautta!

Sähkötekniikan suunnitteluryhmä

 • Ops työ

Sähkötekniikan yksikön johtoryhmä

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Kaikissa Tampereen yliopiston tiedekunnissa on tiedekuntaneuvosto ja niissä on korkeintaan viisitoista jäsentä ja heistä jokaisella voi olla henkilökohtainen varajäsen. Neuvostoissa tulee olla edustettuna professorit, opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilökunta sekä opiskelijat. Näiden kolmen ryhmän edustuksen yhteydessä puhutaan kolmikannasta. Mikäli ryhmien välillä on tasalukuinen edustus, puhutaan tasakolmikannasta.

ITC:n tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet ovat:

 • Honkasaari Anniina, varalla Kemppinen Petri
 • Juolahti Emmi, varalla Rantamäki Kaisa
 • Kärki Juulia, varalla Ahvonen Veeti
 • Mattila Aleksi, varalla Simisker Saskia
 • Timonen Arttu, varalla Karra Janita

Muutoksenhakulautakunta

Opintosuorituksiin liittyviin päätöksiin tyytymätön voi hakea oikaisua muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhakulautakunnalta ei voi hakea oikaisua väitöskirjaan, lisensiaatintutkimukseen tai syventävään opinnäytteeseen liittyvään arviointiin eikä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, eli AHOTointiin. Muutoksenhakulautakunnassa on kolme professoria, kolme henkilökunnan jäsentä, yksi jatko-opiskelija ja kaksi perustutkintoa opiskelevaa.

Muutoksenhakulautakunnan opiskelijajäsenet ovat:

 • Opiskelija Iiris Taubert, varalla opiskelija Saija Yli-Rosti
 • Opiskelija Julius Haapakoski, varalla opiskelija Eemeli Lahtinen

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto (YVV-neuvosto)

YVV-neuvosto tukee yliopiston vuorovaikutussuhteen toimintaedellytyksiä sekä edistää tutkimuksen ja taiteen vaikuttavuutta. YVV-neuvosto toimii monialaisen ja -tieteisen kehittämistyön välineenä. Neuvosto mm. valmistelee vuorovaikuttamiseen liittyvät asiat, tekee vuorovaikutukseen liittyviä aloitteita. YVV-neuvostossa on kolme yliopiston opiskelijaa ja yksi TAMKin opiskelija.

YVV-neuvoston yliopistossa opiskelevat opiskelijajäsenet ovat:

 • Artturi Lindeman, varalla Lahtinen Eemeli
 • Lassi Vuotari, varalla Vähävuori Hanna
 • Adam Zeidan, varalla Niemi Aleksi

Koulutusneuvosto

Koulutusneuvosto tukee yliopiston edellytyksiä edistää sivistystä ja antaa korkeatasoista ja eettisesti kestävää tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä edistää yhteiskunnallisesti vaikuttavan osaamisen jatkuvaa karttumista. Koulutusneuvosto valmistelee rehtorille ja konsistorille koulutuksen asioita, seuraa koulutusstrategian toteutumista ja valmistelee koulutukseen ja opetukseen liittyviä asioita.

Koulutusneuvoston opiskelijaedustajat ovat:

 • Eemeli Lahtinen, varalla Saija Yli-Rosti
 • Heta Lindgren, varalla Mirva Pekkola
 • Suvi Parhankangas, varalla Lassi Vuotari
 • Emilia Tapio, varalla Adam Zeidan

Konsistori

Konsistori on ylin päättävä elin Tampereen yliopistossa. Konsistori mm. nimittää yliopiston hallituksen, seuraa ja kehittää yliopiston tutkimusta, koulutusta sekä yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja päättää tutkintosäännöstä.

Konsistorin opiskelijajäsenet ovat:

 • Annika Nevanpää
 • Ella Meriläinen
 • Katariina Kojo
 • Mikko Kauhanen
 • Ville Jäppinen

Käytämme evästeitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle, käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.

FI / EN