Rekisteriseloste

Rekisteriseloste kertoo miten Sähkökilta kerää, säilyttää ja käyttää killan toiminnassa tarvittavia henkilötietoja.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Sähkökilta ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 29.1.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Sähkökilta ry, Korkeakoulunkatu 3, 33720 Tampere

SA101

2. Rekisterinpitäjän edustaja

Janne Nousiainen

Hallituksen puheenjohtaja

pj(at)skilta.fi

3. Rekisterinhoitaja

Paju Virtanen

viestintavastaava(at)skilta.fi

4. Rekisterin nimi

Sähkökilta ry:n jäsenrekisteri.

5. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11§ mukainen jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kirjataan jäsenen täydellinen nimi, kotikunta, sähköpostiosoite ja tutkinto-ohjelma.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettava tieto saadaan joko jäseneltä itseltään tai Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnalta.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Sähkökilta ry:n hallituksen ja toimihenkilöiden käyttöön.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältö on suojattu ja sen käsittelyssä noudatetaan asianmukaista huolellisuutta.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jäsenrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on rekisteriin kirjattu ja vaatia väärien tietojen korjaamista. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisena rekisterin hoitajalle.

Tietoturva

Yleistä

Kilta ylläpitää jäsenrekisteriä, josta on saatavilla rekisteriseloste (= dokumentti, jossa kerrotaan rekisterinpitäjä, käsittelijä ja kerättyjen tietojen käyttötarkoitus) Kilta on jäsenrekisterin rekisterinpitäjä Kilta voi vaihtaa henkilötietojen tallennuspaikkaa, mutta tietojen käsittelyn vallan on pysyttävä killalla, vaikka tietojen tallennuspaikka olisi ulkoistettu

GDPR-uudistus

Keskeiset periaatteet:

  • kerättyjen tietojen täytyy olla tarpeellista,
  • tiedot kerättävä tiettyä nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

Rekisteröidyllä (eli killan jäsenellä) on oikeus tarkastaa tietonsa. Tietovuodon tapauksessa killalla on ilmoitusvelvollisuus sekä viranomaisille että asianomaiselle/asianomaisille jäsenille 72 tunnin kuluessa.

Käytämme evästeitä

Sivusto käyttää evästeitä vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle tai käyttäjäistuntojen ylläpitoon.

FI / EN