Tentin tekstisisältö

ASE-2170 Automaatiojärjestelmät ja -suunnittelu - 07.04.2016 (Välikoe 2)

Tentin tekstisisältö

Teksti on luotu tekstintunnistuksella alkuperäisestä tenttitiedostosta, joten se voi sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa. Esimerkiksi matemaattisia merkkejä ei voida esitää oikein. Tekstiä käytetään pääasiassa hakutulosten luomiseen.

Alkuperäinen tentti
ASE-2170 Automaatiojärjestelmät ja -suunnittelu
Välikoe 2 7.4.2016 Jari Rauhamäki, Yrjö Majanne, Mikko Salmenperä

Ei laskimia eikä kirjallista materiaalia.
Kirjoita vastaukset 1-5 ja eri paperille kuin vastaukset 6-9. Tämä nopeuttaa kokeen tarkastamista.

1. Alla olevassa kuvassa on esitelty ohjausmallin hierarkiamallin tasot. Mitkä tasot kuuluvat
perusohjausjärjestelmien, MES-järjestelmien ja ERP-järjestelmien tehtäviin? Kirjoita
vastauspaperiisi selvästi ja perustellen kuhunkin järjestelmään kuuluvat tasot. Määritä myös MES-,
ERP- ja perusohjausjärjestelmien keskeiset tehtävät. (4 p)

  

Final Canrrol

FIGURE 3.17. Hierarehical layers of control model.

2. Mitä seuraavilla termeillä tarkoitetaan turva-automaatiossa? (2 p.)
a) Suojaus

b) Lukitus

0) Riski

d) Turvallisesti vikaantuva

3. Kerro lyhyesti mitä tarkoitetaan automaation turvallisuuden eheydellä, miten sovelluksessa
vaadittava eheystaso määritellään ja mitä hyötyä tällaisesta luokittelusta on automaatioprojektin
toteutuksen kannalta? (2 p.)

jatkuu kääntöpuolella

 
4. Käytännön sovelluksissa PID-säädin voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Kerro miten oheiset
kolme toteutusta eroavat toisistaan ja millaisia toiminnallisuuksia näillä eri toteutuksilla haetaan. (2

P)

1 2)

 

5. Kerro lyhyesti mikä on digitaalisen säätimen toimintaan liittyvä windup-ilmiö, mitä ongelmia se
kompensoimattomana aiheuttaa, ja mitä tästä ilmiöstä on ihan pakko muistaa kaskadisäätöpiiriä

suunniteltaessa? (2 p.)

6. Määrittele termi reaalikaisuus. Miksi automaatiossa reaaliaikasuus on oleelista? Nimeä neljä eri
reaaliaikaisuusluokkaa, mainitse esimerkki jokaisesta ja selitä lyhyesti mitä ne tarkoittavat. (5 p)

7. Esittele lyhyesti kaksi eri periaatteellista tapaa toteuttaa reaaliaikaisuus teollisuus-Ethernet-
tekniikoissa. (3 p)

8. Kerro lyhyesti
a) Mikä on turvaväylä? (1 p)
b) Mikä on turvaprotokollan tehtävä? (1 p)
c) Mikä on perinteisen Ethernet-tekniikan automaatiosoveltamisen tärkein ongelma? (1 p)
9. Vertaile kahta automaatiossa sovellettua langatonta tekniikkaa, keskittyen automaation kannalta

oleellisiin eroavaisuuksiin. Keksi itse molemmista automaatioon liittyvä sovellusesimerkki, jossa
eroavaisuus tulee selkeästi esiin. (4 p)

jatkuu kääntöpuolella

 


Käytämme evästeitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle, käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.

FI / EN