Tentin tekstisisältö

ASE-2150 Systeemimallit ja niiden identifiointi - 19.12.2012

Tentin tekstisisältö

Teksti on luotu tekstintunnistuksella alkuperäisestä tenttitiedostosta, joten se voi sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa. Esimerkiksi matemaattisia merkkejä ei voida esitää oikein. Tekstiä käytetään pääasiassa hakutulosten luomiseen.

Alkuperäinen tentti
 

ASE-2150 Systeemimallit ja niiden identifiointi
Tentti 19.12.2012, 5 op. Matti Vilkko

1.) Järjestelmästä laaditun dynamiikkaa kuvaavan matemaattisen
mallin käyttökohteita ja käytön motiivit.

2.) Muodosta Simulink-simulaattorin lohkokaavio lineaariselle järjestelmälle, jota
kuvataan differentiaaliyhtälöllä:

X+X+3X%+2x=u == ON
a -r

Käytä lohkoina integraattoria, summaa, vakiota, vakiolla kertomista, ja
järjestelmän ulostulo on x. =

3.) Systeemiä voidaan kuvata seuraavalla tilaesityksellä. OL

x =ax+bu
y=cx

Mikä on tilan xarvo tasapainotilassa, kun ohjaus on u,?

4.) a) Fysikaalisen mallinnuksen vaiheet pääkohdittain
b) Mallin yksinkertaistamistavat

5.) Yhdistä termit ARX, ARMAX, Output-Ettot (OF) ja Box-Jenkins (BJ) vastaaviin
mallirakenteisiin

A) B) |

e
| e
€ c
D
S a | 138
D) A.

b) Kuvaile periaate, jolla mallirakenteen parametrien arvot määritetään mittausdatasta.
c) Miten ARX —mallirakenteen parametrien laskeminen eroaa muiden rakenteiden
parametrien laskemisesta?

 

 

| &s
]=

>

 

 

 

 

 

>|—

 

 

 

 

 

 

 

 

u

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

9

 

TENTISSÄ EI SAA KÄYTTÄÄ LASKINTA, SANAKIRJAA TAI MUITA APUVÄLINEITÄ

(6p)

(GP)

(4p)

GP)
GP)

(2p)

E)

(1p)


Käytämme evästeitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle, käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.

FI / EN