Tentin tekstisisältö

ASE-2130 Anturifysiikka ja signaalit - 29.10.2015 (Välikoe 1)

Tentin tekstisisältö

Teksti on luotu tekstintunnistuksella alkuperäisestä tenttitiedostosta, joten se voi sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa. Esimerkiksi matemaattisia merkkejä ei voida esitää oikein. Tekstiä käytetään pääasiassa hakutulosten luomiseen.

Alkuperäinen tentti
 

ASE-2130 Anturifysiikka ja signaalit
Välikoe 1

Jukka Lekkala

29.10.2015

Vastaa kuuteen kysymykseen. Laskimen käyttö on sallittu.

1. Selitä seuraavat mittauksen hyvyyteen liittyvät termit:

a. Oikeellisuus (trueness) (2p)
b. Tarkkuus (accuracy) (2p)
c. Täsmällisyys (precision) (2p)

2. Mittaat korvakuumemittarilla ruumiinlämpöäsi toistaen mittauksen seitsemän kertaa ja saat
seuraavat tulokset:

 

 

 

374 *C 1537-1865] 38:0R65S75KE [ 37.0208]5375267[ 477

 

 

 

 

 

Valmistaja on ilmoittanut mittarin virherajoiksi + 0,5 *C. Kuten tuloksista nähdään, on
mittarin resoluutio 0,1 *C.

a. Mikäon paras estimaatti korvasta mitatulle ruumiinlämmölle? (1p) ä

b. Mitä epävarmuuskomponentteja tulokseen sisältyy ja kuinka suuret nämä
komponentit ovat? (3p)

c. Mikäon tuloksen laajennettu epävarmuus kattavuuskertoimella k = 2? (2p)

3. Mitä suureita resistiivisillä tunnistinelementeillä voidaan mitata? Esitä vastauksessa kolme
mitattavissa olevaa suuretta sekä selitä lyhyesti anturin toimintaperiaate kyseisissä
mittauksissa. (6 p)

4. Kuvassa 1 on esitetty Wheatstonen siltakytkentä, jossa siltaa syötetään jännitteellä Vs ja
antojännite E7, mitataan napojen B ja D väliltä. Muunna piiri Theveninin ekvivalentiksi ja
määritä ekvivalenttipiirin komponentit. (6p)

 
 

5. Määritä alla olevan vahvistimen vahvistus 4 = Vour/Win. Millä nimellä kytkentä tunnetaan?
(6P)

 

6. Vastaa seuraaviin termoparia koskeviin kysymyksiin.

a. Selitä lyhyesti termoparin toimintaperiaate. (2p)

b. NTC-termistorin resistanssi R(0) lämpötilassa 0 K on muotoa R(O) = a exp(B/0).
Tietyn termistorin resistanssi 0 *C:ssa on 7,00 k9 ja 100 C:ssa 0,40 k. Mikä on
resistanssi 20 *C:ssa? (4p)

7. Vastaa seuraaviin kysymyksiin lyhyesti: -

a. Mitä tarkoitetaan kohinalla (noise) ja häiriöillä (interference), sekä mitä eroa niillä
on? (1p)
| b. Mitä tarkoitetaan signaali/kohina-suhteella (signal-to-noise ratio, S/N-ratio) ja millä
| kahdella kaavalla se voidaan laskea signaalin ja kohinan suuruudesta? (1p)
| c. Mainitse kolme (komponentin) sisäistä kohinan lähteitä? Mikä on yleisin ulkoisen
| kohinan ja häiriöiden lähde? (2p)
d. Mainitse ja selitä neljä keinoa vähentää kohinan ja häiriöiden vaikutuksia
mittauspiiriin/mittaukseen? (2P)

8. AD-muunnin on osa mittausketjua. Kuvaa lyhyesti kolme tapaa, millä tyypillinen AD-
muunnin on vuorovaikutuksessa mittalaiteen muun elektroniikan kanssa? (6p)

9. Anturisignaalin suodatus. (6p)


Käytämme evästeitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle, käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.

FI / EN