Exam text content

ASE-2130 Anturifysiikka ja signaalit - 29.10.2015 (Välikoe 1)

Exam text content

The text is generated with Optical Image Recognition from the original exam file and it can therefore contain erroneus or incomplete information. For example, mathematical symbols cannot be rendered correctly. The text is mainly used for generating search results.

Original exam
 

ASE-2130 Anturifysiikka ja signaalit
Välikoe 1

Jukka Lekkala

29.10.2015

Vastaa kuuteen kysymykseen. Laskimen käyttö on sallittu.

1. Selitä seuraavat mittauksen hyvyyteen liittyvät termit:

a. Oikeellisuus (trueness) (2p)
b. Tarkkuus (accuracy) (2p)
c. Täsmällisyys (precision) (2p)

2. Mittaat korvakuumemittarilla ruumiinlämpöäsi toistaen mittauksen seitsemän kertaa ja saat
seuraavat tulokset:

 

 

 

374 *C 1537-1865] 38:0R65S75KE [ 37.0208]5375267[ 477

 

 

 

 

 

Valmistaja on ilmoittanut mittarin virherajoiksi + 0,5 *C. Kuten tuloksista nähdään, on
mittarin resoluutio 0,1 *C.

a. Mikäon paras estimaatti korvasta mitatulle ruumiinlämmölle? (1p) ä

b. Mitä epävarmuuskomponentteja tulokseen sisältyy ja kuinka suuret nämä
komponentit ovat? (3p)

c. Mikäon tuloksen laajennettu epävarmuus kattavuuskertoimella k = 2? (2p)

3. Mitä suureita resistiivisillä tunnistinelementeillä voidaan mitata? Esitä vastauksessa kolme
mitattavissa olevaa suuretta sekä selitä lyhyesti anturin toimintaperiaate kyseisissä
mittauksissa. (6 p)

4. Kuvassa 1 on esitetty Wheatstonen siltakytkentä, jossa siltaa syötetään jännitteellä Vs ja
antojännite E7, mitataan napojen B ja D väliltä. Muunna piiri Theveninin ekvivalentiksi ja
määritä ekvivalenttipiirin komponentit. (6p)

 
 

5. Määritä alla olevan vahvistimen vahvistus 4 = Vour/Win. Millä nimellä kytkentä tunnetaan?
(6P)

 

6. Vastaa seuraaviin termoparia koskeviin kysymyksiin.

a. Selitä lyhyesti termoparin toimintaperiaate. (2p)

b. NTC-termistorin resistanssi R(0) lämpötilassa 0 K on muotoa R(O) = a exp(B/0).
Tietyn termistorin resistanssi 0 *C:ssa on 7,00 k9 ja 100 C:ssa 0,40 k. Mikä on
resistanssi 20 *C:ssa? (4p)

7. Vastaa seuraaviin kysymyksiin lyhyesti: -

a. Mitä tarkoitetaan kohinalla (noise) ja häiriöillä (interference), sekä mitä eroa niillä
on? (1p)
| b. Mitä tarkoitetaan signaali/kohina-suhteella (signal-to-noise ratio, S/N-ratio) ja millä
| kahdella kaavalla se voidaan laskea signaalin ja kohinan suuruudesta? (1p)
| c. Mainitse kolme (komponentin) sisäistä kohinan lähteitä? Mikä on yleisin ulkoisen
| kohinan ja häiriöiden lähde? (2p)
d. Mainitse ja selitä neljä keinoa vähentää kohinan ja häiriöiden vaikutuksia
mittauspiiriin/mittaukseen? (2P)

8. AD-muunnin on osa mittausketjua. Kuvaa lyhyesti kolme tapaa, millä tyypillinen AD-
muunnin on vuorovaikutuksessa mittalaiteen muun elektroniikan kanssa? (6p)

9. Anturisignaalin suodatus. (6p)


We use cookies

This website uses cookies, including third-party cookies, only for necessary purposes such as saving settings on the user's device, keeping track of user sessions and for providing the services included on the website. This website also collects other data, such as the IP address of the user and the type of web browser used. This information is collected to ensure the operation and security of the website. The collected information can also be used by third parties to enable the ordinary operation of the website.

FI / EN