Tentin tekstisisältö

ASE-1251 Järjestelmien ohjaus - 10.11.2016 (B-testi)

Tentin tekstisisältö

Teksti on luotu tekstintunnistuksella alkuperäisestä tenttitiedostosta, joten se voi sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa. Esimerkiksi matemaattisia merkkejä ei voida esitää oikein. Tekstiä käytetään pääasiassa hakutulosten luomiseen.

Alkuperäinen tentti
ASE-1251 Järjestelmien ohjaus 10.11.2016
TIY B-testi eli Osatentti 2/3 Terho Jussila

Ei laskimia, PC-tietokoneita, kännyköitä. Tableteista sallittuja ovat Burana ja Disperin. Ei omia do-
kumentteja. Saat lainaksi kaavaston. Palauta se ilman lisämerkintöjä, kiitos.

Tehtävien 5-8 numerointi vastaa luentojen, laskuharjoitusten ja viikkokokeiden numerointia.

Rationaalifunktio tulee esittää polynomien osamääränä. Polynomi tulee esittää eri potenssien ter-
mien summana. Summassa potenssit tulee esittää alenevassa järjestyksessä. Kunkin potenssin
kerroin on esitettävä mahdollisimman yksinkertaisessa ja tiivissä muodossa. Tämä saattaa edel-
lyttää esimerkiksi kokonaislukujen, murtolukujen ja helppojen desimaalilukujen manipulointia.

Tehtävä 5 (ei Viikkokokeen 5 vastauksen palauttaneelle)

a. Laske oheisen lohkokaavion kuvaaman systeemin siirtofunktio, ja esitä se ohjeen mukaan:
1.5p.

 

 

b. Laske oheisen lohkokaavion kuvaaman systeemin siirtofunktio, ja esitä se ohjeen mukaan:
ES O S I IS N —2.5p.

 

 

 

Tehtävä 6 (ei Viikkokokeen 6 vastauksen palauttaneelle)

a. DI Olli Tapio Ari Niemi-Aalto on suunnittelemassa erään prosessin etukompensointiohjausta.
Hänen ajatteluaan havainnollistaa oheinen kuva, jossa 7 on funktion y asetusarvo ja d on
häiriöfunktio. Analysoi O.T.A. Niemi-Aallon suunnittelutyön mielekkyyttä stabiiliuden kannalta.

2p.

 

b. J. C. Maxwell hairahtui tutkimaan mekaanisen järjestelmän stabiiliutta vuonna 1868. Hänen
karakteristinen polynominsa | oli MBs*+(MY+FB)s?+FY s+FG, jossa parametrit
B,F,G,M jaY ovat positiivisia lukuja. Päättele stabiillusehdot Routh-testin avulla. 2p.

1/2

 
Tehtävä 7 (ei Viikkokokeen 7 vastauksen palauttaneelle)

a. Erään prosessin outputin y riippuvuutta asetusarvostaan 7 kuvaa alla annettu siirtofunktio.

Funktio 7 kasvaa alkuarvosta 0 vakiokulmakertoimella 4 . Tutki Loppuarvoteoreemalla säätö-
virheen käyttäytymistä ajan kasvaessa rajatta. Esitä analyysisi ja sen loppupäätelmä niin

 

täsmällisesti ja hyvin perustellen kuin on mahdollista: 2p.
T(s)=
s+p

b. Johda operaatiovahvistimen käyttäjien tärkeän funktion f differentiaaliherkkyyden lauseke:
Tp:
x
===

x+1

c. Prosessin output y riippuu toimilaitteen inputista « ja häiriöstä d oheisen mallin mukaisesti.

Häiriö 4 kyetään mittaamaan tarkasti. Millä ehdolla tai ehdoilla häiriön d vaikutus prosessin
outputiin y on täysin estettävissä myötäkytkennän avulla? 1p.

Yls)=ke"*U(s)+me"** D(s)

Tehtävä 8 (ei Viikkokokeen 8 vastauksen palauttaneelle)

a. Systeemin vaimennuskerroin on 0.6, ominaiskulmataajuus (luonnollinen kulmataajuus) on 5,
ja DC-vahvistus on 2. Mikä on systeemin siirtofunktion lauseke? 1p.

b. Prosessia, jonka aikavakio on T ja jonka vahvistus on K, säädettiin |-säätimen avulla. Sääti-
men vahvistus on K,. Anturin siirtofunktio oli yksi. Suljetun systeemin siirtofunktioksi saatiin

oheinen O(s). Valitse K, niin, että asetusarvon yksikköaskelmuutokselle saatavassa pakko-
vasteessa ei ole ylitystä mutta vaste kasvaa mahdollisimman nopeasti (ja suppenee ...). 2p.

KK

e asiaa

c. Tarkastellaan stabiilia LTI-systeemiä, jonka reaaliparametrinen siirtofunktio on alla. Millä para-

metrin c arvoilla systeemin yksikköaskelvaste on ei-negatiivinen ja ylitystä omaava? 1p.
Z(5)= es+1
(as+1(bs+1)

2/2

eken Sud. k, 16

 


Käytämme evästeitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle, käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.

FI / EN