Exam text content

ASE-1251 Järjestelmien ohjaus - 10.11.2016 (B-testi)

Exam text content

The text is generated with Optical Image Recognition from the original exam file and it can therefore contain erroneus or incomplete information. For example, mathematical symbols cannot be rendered correctly. The text is mainly used for generating search results.

Original exam
ASE-1251 Järjestelmien ohjaus 10.11.2016
TIY B-testi eli Osatentti 2/3 Terho Jussila

Ei laskimia, PC-tietokoneita, kännyköitä. Tableteista sallittuja ovat Burana ja Disperin. Ei omia do-
kumentteja. Saat lainaksi kaavaston. Palauta se ilman lisämerkintöjä, kiitos.

Tehtävien 5-8 numerointi vastaa luentojen, laskuharjoitusten ja viikkokokeiden numerointia.

Rationaalifunktio tulee esittää polynomien osamääränä. Polynomi tulee esittää eri potenssien ter-
mien summana. Summassa potenssit tulee esittää alenevassa järjestyksessä. Kunkin potenssin
kerroin on esitettävä mahdollisimman yksinkertaisessa ja tiivissä muodossa. Tämä saattaa edel-
lyttää esimerkiksi kokonaislukujen, murtolukujen ja helppojen desimaalilukujen manipulointia.

Tehtävä 5 (ei Viikkokokeen 5 vastauksen palauttaneelle)

a. Laske oheisen lohkokaavion kuvaaman systeemin siirtofunktio, ja esitä se ohjeen mukaan:
1.5p.

 

 

b. Laske oheisen lohkokaavion kuvaaman systeemin siirtofunktio, ja esitä se ohjeen mukaan:
ES O S I IS N —2.5p.

 

 

 

Tehtävä 6 (ei Viikkokokeen 6 vastauksen palauttaneelle)

a. DI Olli Tapio Ari Niemi-Aalto on suunnittelemassa erään prosessin etukompensointiohjausta.
Hänen ajatteluaan havainnollistaa oheinen kuva, jossa 7 on funktion y asetusarvo ja d on
häiriöfunktio. Analysoi O.T.A. Niemi-Aallon suunnittelutyön mielekkyyttä stabiiliuden kannalta.

2p.

 

b. J. C. Maxwell hairahtui tutkimaan mekaanisen järjestelmän stabiiliutta vuonna 1868. Hänen
karakteristinen polynominsa | oli MBs*+(MY+FB)s?+FY s+FG, jossa parametrit
B,F,G,M jaY ovat positiivisia lukuja. Päättele stabiillusehdot Routh-testin avulla. 2p.

1/2

 
Tehtävä 7 (ei Viikkokokeen 7 vastauksen palauttaneelle)

a. Erään prosessin outputin y riippuvuutta asetusarvostaan 7 kuvaa alla annettu siirtofunktio.

Funktio 7 kasvaa alkuarvosta 0 vakiokulmakertoimella 4 . Tutki Loppuarvoteoreemalla säätö-
virheen käyttäytymistä ajan kasvaessa rajatta. Esitä analyysisi ja sen loppupäätelmä niin

 

täsmällisesti ja hyvin perustellen kuin on mahdollista: 2p.
T(s)=
s+p

b. Johda operaatiovahvistimen käyttäjien tärkeän funktion f differentiaaliherkkyyden lauseke:
Tp:
x
===

x+1

c. Prosessin output y riippuu toimilaitteen inputista « ja häiriöstä d oheisen mallin mukaisesti.

Häiriö 4 kyetään mittaamaan tarkasti. Millä ehdolla tai ehdoilla häiriön d vaikutus prosessin
outputiin y on täysin estettävissä myötäkytkennän avulla? 1p.

Yls)=ke"*U(s)+me"** D(s)

Tehtävä 8 (ei Viikkokokeen 8 vastauksen palauttaneelle)

a. Systeemin vaimennuskerroin on 0.6, ominaiskulmataajuus (luonnollinen kulmataajuus) on 5,
ja DC-vahvistus on 2. Mikä on systeemin siirtofunktion lauseke? 1p.

b. Prosessia, jonka aikavakio on T ja jonka vahvistus on K, säädettiin |-säätimen avulla. Sääti-
men vahvistus on K,. Anturin siirtofunktio oli yksi. Suljetun systeemin siirtofunktioksi saatiin

oheinen O(s). Valitse K, niin, että asetusarvon yksikköaskelmuutokselle saatavassa pakko-
vasteessa ei ole ylitystä mutta vaste kasvaa mahdollisimman nopeasti (ja suppenee ...). 2p.

KK

e asiaa

c. Tarkastellaan stabiilia LTI-systeemiä, jonka reaaliparametrinen siirtofunktio on alla. Millä para-

metrin c arvoilla systeemin yksikköaskelvaste on ei-negatiivinen ja ylitystä omaava? 1p.
Z(5)= es+1
(as+1(bs+1)

2/2

eken Sud. k, 16

 


We use cookies

This website uses cookies, including third-party cookies, only for necessary purposes such as saving settings on the user's device, keeping track of user sessions and for providing the services included on the website. This website also collects other data, such as the IP address of the user and the type of web browser used. This information is collected to ensure the operation and security of the website. The collected information can also be used by third parties to enable the ordinary operation of the website.

FI / EN