Tentin tekstisisältö

ASE-1251 Järjestelmien ohjaus - 06.10.2016 (A-testi)

Tentin tekstisisältö

Teksti on luotu tekstintunnistuksella alkuperäisestä tenttitiedostosta, joten se voi sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa. Esimerkiksi matemaattisia merkkejä ei voida esitää oikein. Tekstiä käytetään pääasiassa hakutulosten luomiseen.

Alkuperäinen tentti
ASE-1251 Järjestelmien ohjaus A-testi 06.10.2016

0. Su 09.10.2016 Ratinassa pelattaneen jalkapallon MM2018-kärsintäottelu Suomi-Kroatia.
Arvaa sen lopputulos ja Suomen mahdolliset maalintekijät. Ma 10.10.2016 Tammelan
stadionilla pelataan U18-ottelu Suomi-Puola. Arvaa sen lopputulos. Nämä olkoot sitten
illan ainoita arvauksiasi, sillä turvallinen ja tuottava automaatio edellyttävät arvauksia
laadukkaampaa työskentelyä 24/7! Se alkaa ohjeistukseen tutustumisesta:

Ei laskimia, kännyköitä, läppäreitä. Tableteista sallittuja ovat vain Disperin, Burana jne. Ei
omia kaavastoja. Saat kaavaston lainaksi valvojalta. Älä turmele sitä ja palauta se poistu-
essasi. Voit poistua aikaisintaan 30 min aloituksen jälkeen. Todista poistuessasi henkilölli-
syytesi opiskelijakortilla.

Tehtävien koodit ovat VK-alkuisia, VK = ViikkoKoe. Älä vastaa nyt viikkokokeeseen, jos olet
jo palauttanut vastauksen vastaavasta viikkokokeesta luennon yhteydessä.

Vastaukset tulee esittää selkeästi. Esimerkiksi rationaalifunktiona esitettävissä olevat lausek-
keet tulee esittää kahden polynomin osamäärinä, polynomien kertoimet potenssi potenssilta
selvästi kootusti esittäen.

VK1. Erään systeemin kehittynyt ohjaus:

Lämmintä ilmaa halutaan erääseen tilaan. Sitä saadaan antamalla kylmän ilman virrata sopi-
vasti ohjatun lämmitysvastuksen vastuslankojen väleistä. Lämmitysvastusta ohjataan jännit-
teellä. Jännite voidaan valita usean funktion tunnettujen arvojen perusteella. Piirrä ja doku-
mentoi lohkokaavio, joka kuvaa lämpötilan riippuvuutta kokonaissysteemin relevanteista ul-
koisista inputfunktioista, kun jännitteen valinta perustuu Luennon 01, Laskuharjoituksen 01
ja LAB-työmme kuvaamiin fiksuihin mahdollisuuksiin. Sisällytä vastaukseen mahdollisuuk-
sien mukaan alisysteemien ja niiden //O-funktioiden sovelluskohtaiset erisnimet ja käsite-
nimet eli termit. 4p.

VK2. Matemaattinen mallinnus tuottavan työn turvalliseksi mahdollistamiseksi:

a) Kv-opiskelija Jose Real-Madrid pohtii CR-piirinsä outputjännitteen v,, riippuvuutta piirin
inputjännitteestä v, . Hän on päätynyt alla olevaan lineaariseen vakiokertoimiseen diffe-
rentiaaliyhtälöön. Piirrä hänelle mallin alkeislohkokaavio. 2p.

CRP yst (0) + Voye () = Vi (0)

b) Ulkona olevaa laitetta ohjataan ulkona lähetetyn äänisignaalin avulla. Signaalin lähetys-
kohdan ja laitteen etäisyys on 34m. Äänen nopeus arvioidaan vakioksi 3407m/s. Lausu

laitteen vastaanottaman signaalin x, hetken ? näytearvo u,(f) viittaamalla sopivalla ta-

valla lähettimen muodostaman signaalin v, sopivaan näytearvoon tai sopiviin näytearvoi-
hin. Lohkokaaviota ei tarvitse piirtää. 2p.

 

 
 

VK3. Linearisointia saatetaan tarvita mahdollistamaan Laplace-muunnoksen käyttö:

a) Auto ei käynnisty. Kuljettajan ystävät nousevat autosta ja alkavat työntää sitä ylämäkeen
mäen suuntaisella hieman vaihtelevalla yhteisvoimalla f. Mäen jyrkkyyttä kuvataan

vakiokulmalla 0. Auton nopeutta v mäessä kuvaa likimääräisesti oheinen vakioparamet-
rinen epälineaarinen malli (1), jos auto ei pysähdy eikä liiku taaksepäin. Auton nopeuden
v pitäminen vakioarvossa v, onnistuisi vakiovoimalla f,. Työntäjien talkoovoima f

vaihtelee kuitenkin hieman vakioarvon f, ympäristössä. Voimaperturbaation vaikutusta
nopeusperturbaatioon voidaan approksimoida mallilla (2), jos sen kertoimet & ja £
valitaan fiksusti. Lausu vakiovoima f, ja kerroin & vakionopeuden v, ja mallin (1)
parametrien funktioina. Napakka laskelma riittää, ts. sinun ei tarvitse johtaa/todistella

mitään mallirakenteen (2) oikeutuksesta. 2p.
my = [0-1 p0, (0 -mge, -mgsino) (1)
dt 2
d
7 00) 400 1) 100-1) (2)

b) Vesihana on suljettu ensimmäiset 3 minuuttia systeemin käynnistyksen jälkeen. Sitten
hana avataan viideksi minuutiksi tuottamaan tilavuusvirtaus, jonka suuruudeksi arvioi-
daan 10 litraa minuutissa. Tämän jälkeen hana suljetaan lopullisesti. Johda tilavuus-
virtauksen Laplace-muunnos määritelmäintegraalistaan integroimalla. Käytä aikayksikkö-
nä minuuttia. 2p.

VK4. Laplace-siirtofunktio ja vastekomponentin Laplace-muunnos:

a) Alla oleva vakioparametrinen differentiaaliyhtälö kuvaa DC-moottorin akselin kulman €
riippuvuutta ulkoisesta nettovääntömomentista 7. Johda mallin siirtofunktio ja luonnolli-
sen vasteen Laplace-muunnos kaavaston avulla pienin askelin. 3p.

S

5
G )

JÖ(N=r(N-b6() i

<<
W
o

b) Alla oleva vakioparametrinen malli kuvaa erään systeemin inputin x vaikutusta systeemin
outputiin v. Päättele systeemin siirtofunktio kaavaston avulla. Oikean vastauksen mah-

dollistavat yksinkertaistavat oletukset sallitaan. 1p.

X(0=(1), yl) =x(t-c)

NN vosialo deh Sd

 

 

ss


Käytämme evästeitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle, käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.

FI / EN