Tentin tekstisisältö

ASE-1251 Järjestelmien ohjaus - 02.10.2014

Tentin tekstisisältö

Teksti on luotu tekstintunnistuksella alkuperäisestä tenttitiedostosta, joten se voi sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa. Esimerkiksi matemaattisia merkkejä ei voida esitää oikein. Tekstiä käytetään pääasiassa hakutulosten luomiseen.

Alkuperäinen tentti
 

 

ASE-1251 Järjestelmien ohjaus 40p A-testi eli Osatentti 1/3 R2.0
ASE-1250 Järjestelmien ohjaus 50p Terho Jussila 02.10.2014

Ei

laskimia, PC-tietokoneita, kännyköitä tms. Tableteista sallittuja ovat Burana ja Disperin. Ei

omia dokumentteja. Saat lainaksi kaavaston. Palauta se ilman lisämerkintöjä.

0. Tänään klo 18.30 Hakametsän hallissa pelataan jääkiekkoliigan ottelu Ilves-Lukko. Arvaa

1a.

ottelun lopputulos. Tämä olkoon sitten illan ainoa arvauksesi, sillä turvallinen ja tuottava
automaatio perustuu ahkeruuteen, analyyttiseen ajatteluun ja huolelliseen toteutukseen
24/7 periaatteella No Pain, No Gain. Vastaa siis alla oleviin tehtäviin ahkeran treenisi
mahdollistaman osaamisen perusteella:

Piirrä huoneen lämpötilan modernia hallintaa kuvaava lohkokaavio. Nimeä sen osasys-
teemit ja koko systeemiin ulkopäin vaikuttavat inputfunktiot sekä sovelluskohtaisin sa-
noin että yleiskäyttöisin termein (käsittein). Lämmitysmuotoon ei tarvitse eikä pidäkään
ottaa kantaa. Lohkokaaviossa ei tarvitse mutta saa viitata aritmeettisiin operaatioihin.

Ole huolellinen kaikissa yksityiskohdissa. 3.0p.
1b. Luettele neljä keskeistä asiaa/ilmiötä, jotka voivat muuttaa säätöpiirin komponentin ja
siten myös koko säätöpiirin dynaamisia ja/tai staattisia ominaisuuksia. 1.0p.

2a.

2b.

Terästehtaassa suoralla radalla vakionopeudella v liikkuvaa teräsnauhaa yritetään
prässätä halutun paksuiseksi. Nauhan prässäyskohdassa saavuttamaa paksuutta p

mitataan etäisyydellä 4 prässäyskohdasta, tuloksena mittausfunktio m . Mittausfunk-
tion näytearvo m hetkellä ? olkoon m(t). Lausu m(f) funktion p sopivan näytearvon
tai sopivien näytearvojen ja parametrien v ja 4 avulla. 2.0p.

Monen systeemin inputin 4 vaikutusta systeemin outputiin y voidaan kuvata oheisella

vakiokertoimisella mallirakenteella, jossa K on vahvistus (Gain) ja 7 on aikavakio
(Time Constant). Piirrä mallille alkeislohkokaavio. Ei, älä käytä derivointiohkoa! 2.0p.

T-y(N+ yl) = Ku(t)

1/2
3b.

4a.

oleva matriisikertoiminen malli. Kirjoita vastaukseesi selvästi objektien Uu, x, A,B, y,
Ta'lisikertoiminen malli
C ja D sisällöt. 2.0p.

Auton vakionopeuden säädön suunnittelussa on hyödynnetty nopeuden v oheista epä-
lineaarista mallia ja oheista lineaarista differentiaaliyhtälömallirakennetta. Mallissa 4 on

nomi. Vakiot v , 7 ja 0 ovat saman tasapainotoimintapisteen arvoja. Tasapainoarvo
O ei välttämättä ole nolla.

b1. Lausu tasapainoarvo U muiden tasapainoarvojen (7 ja 0 ) funktiona. 0.5p.

b2. Laske lineaarisen mallin kertoimelle c arvo nyt tentittävällä menetelmällä. 1.5p.

v) = m'a, UT (a, Y0)-( EC, sign(v(1)) +0.5 m"! PC, Ah) +g sin(0(1)) )
< 00-5)=a 00 -7)+b (1(N—7)+c (0-0)

Etukompensaattori ohjaa ulkona oleva uima-altaan täyttöä niin, että altaan vesitilavuu-
den v riippuvuutta asetusarvostaan VY, kuvaa oheinen malli. Tutki sen ohjattavuutta

sopivalla matriisilaskelmalla.

10 =[0 11100), i [i a] 0-1] 2.0p.

- Laske a-kohdan mallin siirtofunktio sopivalla matriisilaskelmalla ja päättele tuloksesta

siirtofunktion navat. Oikean vastauksen on toki oltava sopusoinnussa a-kohdan oikean
lopputuloksen kanssa! 2.0p.

2/2


Käytämme evästeitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle, käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.

FI / EN