Exam text content

ASE-1251 Järjestelmien ohjaus - 02.10.2014

Exam text content

The text is generated with Optical Image Recognition from the original exam file and it can therefore contain erroneus or incomplete information. For example, mathematical symbols cannot be rendered correctly. The text is mainly used for generating search results.

Original exam
 

 

ASE-1251 Järjestelmien ohjaus 40p A-testi eli Osatentti 1/3 R2.0
ASE-1250 Järjestelmien ohjaus 50p Terho Jussila 02.10.2014

Ei

laskimia, PC-tietokoneita, kännyköitä tms. Tableteista sallittuja ovat Burana ja Disperin. Ei

omia dokumentteja. Saat lainaksi kaavaston. Palauta se ilman lisämerkintöjä.

0. Tänään klo 18.30 Hakametsän hallissa pelataan jääkiekkoliigan ottelu Ilves-Lukko. Arvaa

1a.

ottelun lopputulos. Tämä olkoon sitten illan ainoa arvauksesi, sillä turvallinen ja tuottava
automaatio perustuu ahkeruuteen, analyyttiseen ajatteluun ja huolelliseen toteutukseen
24/7 periaatteella No Pain, No Gain. Vastaa siis alla oleviin tehtäviin ahkeran treenisi
mahdollistaman osaamisen perusteella:

Piirrä huoneen lämpötilan modernia hallintaa kuvaava lohkokaavio. Nimeä sen osasys-
teemit ja koko systeemiin ulkopäin vaikuttavat inputfunktiot sekä sovelluskohtaisin sa-
noin että yleiskäyttöisin termein (käsittein). Lämmitysmuotoon ei tarvitse eikä pidäkään
ottaa kantaa. Lohkokaaviossa ei tarvitse mutta saa viitata aritmeettisiin operaatioihin.

Ole huolellinen kaikissa yksityiskohdissa. 3.0p.
1b. Luettele neljä keskeistä asiaa/ilmiötä, jotka voivat muuttaa säätöpiirin komponentin ja
siten myös koko säätöpiirin dynaamisia ja/tai staattisia ominaisuuksia. 1.0p.

2a.

2b.

Terästehtaassa suoralla radalla vakionopeudella v liikkuvaa teräsnauhaa yritetään
prässätä halutun paksuiseksi. Nauhan prässäyskohdassa saavuttamaa paksuutta p

mitataan etäisyydellä 4 prässäyskohdasta, tuloksena mittausfunktio m . Mittausfunk-
tion näytearvo m hetkellä ? olkoon m(t). Lausu m(f) funktion p sopivan näytearvon
tai sopivien näytearvojen ja parametrien v ja 4 avulla. 2.0p.

Monen systeemin inputin 4 vaikutusta systeemin outputiin y voidaan kuvata oheisella

vakiokertoimisella mallirakenteella, jossa K on vahvistus (Gain) ja 7 on aikavakio
(Time Constant). Piirrä mallille alkeislohkokaavio. Ei, älä käytä derivointiohkoa! 2.0p.

T-y(N+ yl) = Ku(t)

1/2
3b.

4a.

oleva matriisikertoiminen malli. Kirjoita vastaukseesi selvästi objektien Uu, x, A,B, y,
Ta'lisikertoiminen malli
C ja D sisällöt. 2.0p.

Auton vakionopeuden säädön suunnittelussa on hyödynnetty nopeuden v oheista epä-
lineaarista mallia ja oheista lineaarista differentiaaliyhtälömallirakennetta. Mallissa 4 on

nomi. Vakiot v , 7 ja 0 ovat saman tasapainotoimintapisteen arvoja. Tasapainoarvo
O ei välttämättä ole nolla.

b1. Lausu tasapainoarvo U muiden tasapainoarvojen (7 ja 0 ) funktiona. 0.5p.

b2. Laske lineaarisen mallin kertoimelle c arvo nyt tentittävällä menetelmällä. 1.5p.

v) = m'a, UT (a, Y0)-( EC, sign(v(1)) +0.5 m"! PC, Ah) +g sin(0(1)) )
< 00-5)=a 00 -7)+b (1(N—7)+c (0-0)

Etukompensaattori ohjaa ulkona oleva uima-altaan täyttöä niin, että altaan vesitilavuu-
den v riippuvuutta asetusarvostaan VY, kuvaa oheinen malli. Tutki sen ohjattavuutta

sopivalla matriisilaskelmalla.

10 =[0 11100), i [i a] 0-1] 2.0p.

- Laske a-kohdan mallin siirtofunktio sopivalla matriisilaskelmalla ja päättele tuloksesta

siirtofunktion navat. Oikean vastauksen on toki oltava sopusoinnussa a-kohdan oikean
lopputuloksen kanssa! 2.0p.

2/2


We use cookies

This website uses cookies, including third-party cookies, only for necessary purposes such as saving settings on the user's device, keeping track of user sessions and for providing the services included on the website. This website also collects other data, such as the IP address of the user and the type of web browser used. This information is collected to ensure the operation and security of the website. The collected information can also be used by third parties to enable the ordinary operation of the website.

FI / EN