Tentin tekstisisältö

ACI-20090 Mallinnus ja simulointi - 21.05.2007

Tentin tekstisisältö

Teksti on luotu tekstintunnistuksella alkuperäisestä tenttitiedostosta, joten se voi sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa. Esimerkiksi matemaattisia merkkejä ei voida esitää oikein. Tekstiä käytetään pääasiassa hakutulosten luomiseen.

Alkuperäinen tentti
ACI-20090 Mallinnus ja simulointi
Tentti 21.5.07, 5 op. Matti Vilkko

1.) Selvitä menetelmiä, joiden avulla fysikaalisen mallinnuksen tuloksena saatavaa mahdollista
monimutkaista mallia voidaan yksinkertaistaa?
2.) Signaalin spektrin estimointi
3) Nä kuvaava joenen malli on:
= 2
a hlt Jhlr) +— J
dt
(1) = 52 g g (r)

Mikä on tilan arvo stationääripisteessä, kun sisäänvirtaus on u,

4.) Heilurin liikettä voidaan kuvata seutaavalla differentiaaliyhtälöllä

 

2 +0.03%/x| + 47? sin(x) = 0
Piirrä Simulink-simulaattoti, jonka ulostulona heilahduskulma x.

5.) Piirrä Simulink-simulaattori seuraavan differentiaaliyhtälön kuvaamalle järjestelmälle, kun ohjaus
u on sinimuotoinen, z askelmainen häiriö ja ulostulona halutaan x, ja x,.

8, —4x, —28,x? —4+x=0
38, 25-34, 0

Huom!
Liitteenä Simulink-lohkot.


Käytämme evästeitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle, käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.

FI / EN