Tentin tekstisisältö

DEE-12000 Sähkömagnetiikka - 09.03.2015

Tentin tekstisisältö

Teksti on luotu tekstintunnistuksella alkuperäisestä tenttitiedostosta, joten se voi sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa. Esimerkiksi matemaattisia merkkejä ei voida esitää oikein. Tekstiä käytetään pääasiassa hakutulosten luomiseen.

Alkuperäinen tentti
DEE-12000 Sähkömagnetiikka

Tentti 9.3.2015 (Kirjoitettu muistin varassa, kysymyksiin vastattiin tenttipaperille)

1.

Selitä staattinen sähkökenttä. Millä yhtälöillä sitä voidaan kuvata?
Miten kirchoffin virtalaki voidaan selittää virrantiheyden J avulla
Selitä sähköinen ja magneettinen dipolimomentti, polaroituma sekä magnetoituma.

Auton sähköjärjestelmä toteutetaan siten, että akun negatiivinen napa kytketään runkoon. Miten

rjestelmän magneettikenttä kokonaisuudessaan olisi

 

positiivinen napa tulisi johdottaa, jotta sähki

mahdollisimman pieni?

[Kuvia smoottorin magneeteista, ilmaväleistä, magneettikentästä ja magneettivuon tiheydestä]

ivat, jossa [Hdl=0

  

a) piirrä sen pinnan kenttä
b) piirrä sen pinnan kenttäviivat, jossa [ H dl + 0
c) Missä pisteessä permeabiliteetti on suurin
d) Missä pisteessä energiantiheys on suurin?

e) Missä pisteessä magnetoituma on suurin?


Käytämme evästeitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle, käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.

FI / EN