Tentin tekstisisältö

AUT.400 Johdatus automaation tietotekniikkaan - 05.05.2023 (1 välikoe)

Tentin tekstisisältö

Teksti on luotu tekstintunnistuksella alkuperäisestä tenttitiedostosta, joten se voi sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa. Esimerkiksi matemaattisia merkkejä ei voida esitää oikein. Tekstiä käytetään pääasiassa hakutulosten luomiseen.

Alkuperäinen tentti
 

AUT.400 Johdatus automaation tietotekniikkaan
Kevät 2023

Tentti 1/3

5.5.2023

Mikko Salmenperä

 

Tenttissä on 1 sivu(a) ja 5 kysymystä. Maksimipistemäärä on 24.
Vastaa kysymyksiin erilliselle konseptipaperille.

J

(6 points) Määrittele termi reaaliaikaisuus. Kuvaa reaaliaikaisuuden eri lajeja. (3p)
Miksi juuri automaatio on reaaliaikaista? Missä (automaatiossa) eri tyyppisiä reaali-
aikaisuuslajeja tarvitaan? (3P)

(6 points) Miksi riskianalyysi on oleellinen osa automaatiota? (2p) Miten kurssilla
opetettiin analysoimaan riskejä? Kuvaile kaksi kaaviota(2p) ja anna esimerkki(2p) ni-
iden soveltamisesta.

(6 points) Miksi ja miten oliopohjaista mallintamista tehdään. Mainitse kolme pe-
ruskäsitettä(3p) ja kerro miten niitä sovelletaan(3p).

(6 points) Määrittele termit (lyhyesti) User experience(1p), Usability(1p) ja yan
Awareness(1p). Miten ne liittyvät automaatioon? (3p)

 

  
 

(2 points) (BONUS) Piirrä kuva järjestelmästä, josta käy ilmi seuraavat tietovuot ti-
etosisältöineen, niihin liittyvät vastuuraj PICARD-vaatimukset. Kiinnitä eri-
tyisesti huomiota tiedon sisältöön ja siihen liitettävään vaatimukseen.

     

seki

   
 

1. Huoneen lämmityksen säätö, joka tarjoaa käyttöliittymän säätää huoneessa ole-
vaa lämpötilaa (jäähdytys tai lämmitys tarpeen mukaan) sekä pysäyttää lämmitys-

ja/tai jäähdytysjärjestelmän
2. Kiinteistön ympäristön valvonta, joka tarjoaa ulkoilman lämpötilatiedon

PICARD: Privacy, Integrity, Confidentiality, Alarm/event, Real-time, auDiting.


Käytämme evästeitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle, käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.

FI / EN