Tentin tekstisisältö

ASE-4010 Prosessien hallinnan periaatteet - 22.02.2016

Tentin tekstisisältö

Teksti on luotu tekstintunnistuksella alkuperäisestä tenttitiedostosta, joten se voi sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa. Esimerkiksi matemaattisia merkkejä ei voida esitää oikein. Tekstiä käytetään pääasiassa hakutulosten luomiseen.

Alkuperäinen tentti
 

 

ASE-4010 Prosessien hallinnan periaatteet 22.2.2016
Tentti Vilkko, Majanne & Pyrhönen

TENTISSÄ EI SAA KÄYTTÄÄ LASKINTA, SANAKIRJAA TAI MUITA APUVÄLINEITÄ.
OSA1. (Vastaa konseptiarkille 1)
Tehtävä 1. Kirjoita essee, noin 400 sanaa

Pallonmuotoisen läpivirtaussäiliön pinnankorkeuden mallinnus, simulointi ja säätö. (10p)
Tehtävä 2. Kirjoita essee, noin 400 sanaa

Optimointimallien ja optimointialgoritmien soveltaminen päätöksentekoon. (10p)
OSA2 (Vastaa konseptiarkille 2)
Tehtävä 3.

Tehtaan toiminnan tilat. (5p)

Tehtävä 4.

a) — Selvität sekoitusprosessin dynaamista siirtofunktiomallia. Päätät identifioida mallin
merkkiainekokeella. Olet syöttänyt merkkiainepulssin sekoitusprosessiin ajanhetkellä t = 0,
ja saanut analysaattorista alla olevan kuvan mukaisen vasteen. Oletetaan, että sekoitus-
prosessi on lineaarinen tutkittavassa toimintapisteessä ja että merkkiainepulssi approksi-
moi hyvin ideaalista impulssia. — - e —

Viipymäaikajakautuma
TA T T T T

Konsentraatio €

   

E ja 1 1
(0 50 100 150 200 250 300 350 400
aika t

Kuva 1. Viipymäaikajakautuma.

Miten yhdistelet sekoituksen perustapauksia (tulppavirtaus ja täydellisen sekoitus), jotta
saat kuvan 1 vasteen pääpiirteittäin replikoitua. (2p)

b) — Hahmottele alla olevien järjestelmien impulssivasteen kuvaajat. (3p)
 

ASE-4010 Prosessien hallinnan periaatteet 22.2.2016
Tentti Vilkko, Majanne & Pyrhönen

 
  
 

output y

  
 
 

 

täydellinen
sekoitus

output y

   
 

input

Tehtävä 5.
A pp Ap' ApL
i n (N 5
Sei -
g
Kuva 2. Virtausjärjestelmä.
a) Kirjoita oheisen virtausjärjestelmän massavirran liikeyhtälö (painetaseyhtälö). (3p)

b) Miten neste- ja kaasuvirtausten käyttäytymiset eroavat toisistaan (myös mallit ja
prosessien toimintaan merkittävästi vaikuttavat muuttujat)? Mitä sellaisia oletuksia
kaasuvirtauksen mallinnuksessa on tehtävä, joita nestevirtauksella ei tarvita? (2p)


Käytämme evästeitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle, käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.

FI / EN