Tentin tekstisisältö

ASE-2610 Johdatus automaation tietotekniikkaan - 18.09.2017 (Tentti, Salmenperä)

Tentin tekstisisältö

Teksti on luotu tekstintunnistuksella alkuperäisestä tenttitiedostosta, joten se voi sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa. Esimerkiksi matemaattisia merkkejä ei voida esitää oikein. Tekstiä käytetään pääasiassa hakutulosten luomiseen.

Alkuperäinen tentti
ASE-2610 Johdatus automaation tietotekniikkaan
kevät 2017

3/3

18.9.2017

Mikko Salmenperä

 

Tenttissä on 1 sivu(a) ja 5 kysymystä. Maksimipistemäärä on 24.
Vastaa kysymyksiin erilliselle konseptipaperille.

1. (6 points) Määrittele termi reaaliaikaisuus. Miksi automaatio on reaaliaikaista?

2. (6 points) Miksi riskianalyysi on oleellinen osa automaatiota? Miten kurssilla opetet-
tiin analysoimaan riskejä? Mainitse kaksi kaaviota ja anna esimerkki niiden soveltamis-
esta.

3. (6 points) Miksi ja miten oliopohjaista mallintamista tehdään. Mainitse kolme mallintamisen
peruskäsitettä ja kerro miten niitä sovelletaan.

4. (6 points) Määrittele termit (lyhyesti) User experience, Usability ja Situation Aware-
ness. Miten ne liittyvät automaatioon?

5. (6 points) (BONUS) Piirrä kuva järjestelmästä, josta käy ilmi seuraavat tietovuot ti-
etosisältöineen, niihin liittyvät vastuurajat sekä PICARD-vaatimukset.

1. Huoneen lämmityksen säätö, joka tarjoaa käyttöliittymän säätää huoneessa ole-
vaa lämpötilaa (jäähdytys tai lämmitys tarpeen mukaan) sekä pysäyttää lämmitys-
ja/tai jäähdytysjärjestelmän

2. Kiinteistön lämmitys, joka tarjoaa huoneen lämmityksen ja mahdollisuuden hätäsammuttaa
lämmitysjärjestelmä.

3. Kiinteistön jäähdytys, joka tarjoaa huoneen jäähdytyksen ja mahdollisuuden
hätäsammuttaa jäähdytysjärjestelmä.

4. Kiinteistön ympäristön valvonta, joka tarjoaa ulkoilman lämpötilatiedon

PICARD: Privacy, Integrity, Confidentiality, Alarm, Real-time, auDiting.

 


Käytämme evästeitä

Sivusto käyttää evästeitä vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle tai käyttäjäistuntojen ylläpitoon.

FI / EN