Tentin tekstisisältö

ASE-2170 Automaatiojärjestelmät ja -suunnittelu - 11.02.2016 (Välikoe 1)

Tentin tekstisisältö

Teksti on luotu tekstintunnistuksella alkuperäisestä tenttitiedostosta, joten se voi sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa. Esimerkiksi matemaattisia merkkejä ei voida esitää oikein. Tekstiä käytetään pääasiassa hakutulosten luomiseen.

Alkuperäinen tentti
 

 

ASE-2170 Automaatiojärjestelmät ja -suunnittelu

Välikoe 1 11.2.2016 Jari Rauhamäki, Yrjö Majanne, Mikko Salmenperä
Ei laskimia eikä kirjallista materiaalia.

Kirjoita vastaukset 1-4 eri paperille kuin vastaukset 5-8. Tämä nopeuttaa kokeen tarkastamista.

1. Automaatiosuunnittelijan toimintaympäristöön suunnittelutyön näkökulmasta kuuluu
(yleensä) rajapintoja, vuorovaikusta ja tiedonvaihtoa useaan muuhun
suunnittelualueeseen. Mainitse kolme tällaista suunnittelualuetta ja anna lyhyt esimerkki
siitä, kuinka kyseinen suunnittelualue on vuorovaikutuksessa automaatiosuunnistelun
kanssa. (3p) |

|

2. Mallinnusta (varsinkin ohjelmiston) voidaan tehdä hyödyntäen olioita ja luokkia.
Määrittele olio ja luokka lyhyesti ja kerro kuinka ne suhtautuvat toisiinsa mallinnuksen
näkökulmasta. (3p)

3. Automaatiojärjestelmän elinkaaren alkuvaiheessa suoritetaan määrittely-, suunnittelu- ja
toteutusvaiheet. Esitä kunkin vaiheen tarkoitus sekä keskeisimmät tulokset. (6p)

4. Selitä lyhyesti mitä seuraavat lyhenteet tai käsitteet tarkoittavat. (3p)
a. 1:1 redundanssi
b. DCS
< PD
d. HMI
e. Käynnissäpito
f. UML

5. Piirrä auki seuraavat yksinkertaistetut kuvat:

a) —(1p.) b) (1p.) o) (1P.)

L1, 13 3

H- e

 

 

6. Kerro mitä oheinen automaation toimintakaavio esittää, ja määritä positiotunnukset
kysymysmerkeillä merkityille komponenteille. — (3 p.)
 

SÄILIÖ

    

7. Tehtävänäsi on kytkeä oheiseen kolmivaihemoottorin ohjausjärjestelmään (käynnistys ja
pyörimissuunnan vaihto) merkkilamput, joista toinen palaa moottorin pyöriessä
suuntaan ”1” ja toinen suuntaan ”2”. Löytyykö järjestelmästä sopivia vapaita
koskettimia merkkilampuille, ja jos löytyy, niin mitkä ne ovat? Tai jos vapaita
koskettimia ei löydy, niin mihin sitten voisit merkkilamput kytkeä (siis jos löytyy niin
tämän kysymyksen voi ohittaa)? = (2p.)

 
 

 
 

 

U 12 13 E.

F1-F3

a)

b)

c)

d)

   

 

12 =
31. 314
Sis At
19710 6- 13114
= 23124
3132 s- 31732
1] 42 61142

Laadi instrumentoinnin toimintakaaviot kohtien a ja b toiminnoille:

Paikallinen säiliön paineen säätö säiliöön tulevassa putkessa olevan säätöventtiilin
avulla. Säätimessä on mukana osoitus ja ylärajahälytys. (1 P.)

Valvomosta operoitavalla ohjelmoitavalla logiikalla toteutettu säiliön pinnankorkeuden
alarajan hälytys ja lukitus ohjaamalla säiliön pohjalta lähtevässä ulostuloputkessa

olevaa sulkuventtiiliä. Logiikka saa pinnankorkeustiedon säiliön kylkeen sijoitetulta
pinnankorkeuslähettimeltä. (1 p.)

Piirrä relekaavio-formaatissa toiminta, joka toteuttaa binäärimuuttujille A ja B loogisen
toiminnan [A AND NOT(B)] OR [NOT(A) AND BJ] = L. (1 p.)

Laadi yksikkötunnus laitteen A1 komponentille P1, joka sijaitsee oheisen kuvan
mukaisessa kaapissa (4) kohdassa "komponentti" (korttikehikon A korttipaikka 5). (1 p.)


Käytämme evästeitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle, käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.

FI / EN