Tentin tekstisisältö

ASE-1251 Järjestelmien ohjaus - 26.06.2014

Tentin tekstisisältö

Teksti on luotu tekstintunnistuksella alkuperäisestä tenttitiedostosta, joten se voi sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa. Esimerkiksi matemaattisia merkkejä ei voida esitää oikein. Tekstiä käytetään pääasiassa hakutulosten luomiseen.

Alkuperäinen tentti
 

 

ASE-1130 Automaatio B-testi
ASE-1250 Järjestelmien ohjaus 26.06.2014
ASE-1251 Järjestelmien ohjaus Terho Jussila

Ei laskimia, PC-tietokoneita, kännyköitä. Tableteista sallittuja ovat Burana ja Disperin. Ei omia
dokumentteja. Saat lainaksi kaavaston. Palauta se ilman lisämerkintöjä.

Tehtävien 5-8 numerointi vastaa luentojen ja laskuharjoitusten numerointia. Tulostiedostossa ne
numeroidaan tunnuksin B5-B8.

0. Tänään jalkapallon MM-kisoissa kohtaavat USA ja Saksa, joiden valmentajat Jygä Klinsmann
ja Jogi Löw valmensivat aiemmin yhdessä Saksan kovakuntoista maajoukkuetta No Pain No
Gain -hengessä. Arvaa pelin lopputulos ja Miroslav Klosen tekemien maalien lukumäärä. Nä-
mä olkoot sitten iltapäivän ainoat arvauksesi, sillä turvallinen ja tuottava automaatio perustuu
ahkeruuteen, analyyttiseen ajatteluun ja huolelliseen toteutukseen 24/7 No Pain No Gain -hen-
gessä. Vastaa siis alla oleviin tehtäviin ahkeran treenisi suoman tiedon perusteella:

5. a) Mikä on yksikköimpulssin eli Dirac-impulssin Laplace-muunnos? Lauseke riittää. 0.5p.

 

b) Johda integrointilaskelman avulla funktion f Laplace-muunnoksen F(s) lauseke, kun 2.5p.

0 , 1<4
n) =
a.
c) Piirrä kuvaaja aikamuuttujan funktiolle, jonka Laplace-muunnos on == 1.0p.

s

6. Kesävaaran kaivoksen läheisyydessä olevan järven veden myrkkypitoisuuden c riippuvuutta
järveen virtaavan puron veden myrkkypitoisuudesta c, arvioidaan oheisen vakioparametrisen
mallin avulla. 4p.

a) Johda Tenttikaavaston avulla pienin askelin funktion c Laplace-muunnoksen lauseke.
b) Päättele mallin luonnollisen vasteen Laplace-muunnos.

c) Päättele mallin pakkovasteen Laplace-muunnos.

d) Päättele mallin Laplace-siirtofunktio funktiosta c,, funktioon c.

a (17 = (60-00)
1
7. a-d) Johda, sievennä hyvin ja esitä standardimuodossa seuraavien systeemien siirtofunktiot:
b E
s+a =

(7a) (7b)

 

 

    

  

(7c) (7d)

8. a) Luokittele ilman Routh-testin apua alla mainitut siirtofunktiot kategorioihin BIBO-stabiili,

marginaalisesti I/O-stabiili ja /0-epästabiili. Oikeasta luokittelusta saa 0.25p., väärästä
luokittelusta vähennetään 0.50p. mutta loppupistemäärä tästä kohdasta on kuitenkin

ei-negatiivinen. Siirtofunktiot:

1 1 1

N ===

10 60311

b) Vuoden 1868 julkaisussaan On Governors J. C. Maxwell tutki erään jatkuva-aikaisen me-
kaanisen LTI-systeemin stabiiliutta ja siksi oheisen karakteristisen polynomin x juurten si-
jaintia kompleksitasossa. Parametrit B,1' ,G,M,Y ovat positiivisia lukuja:

K(s)=MB-s*+(MY+FB)-s?+FY-s+FG

Tutki Routh-testin avulla, millä ehdoilla polynomin x juuretilmaisevat systeemin sisäistä ja
ulkoista stabiiliutta. 3.0p.

 


Käytämme evästeitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle, käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.

FI / EN