Tentin tekstisisältö

ASE-1120 Mittaus - 02.04.2020

Tentin tekstisisältö

Teksti on luotu tekstintunnistuksella alkuperäisestä tenttitiedostosta, joten se voi sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa. Esimerkiksi matemaattisia merkkejä ei voida esitää oikein. Tekstiä käytetään pääasiassa hakutulosten luomiseen.

Alkuperäinen tentti
ASE-1211 Mittaus A, BMT-1211 Mittaus B, MEI-11060 Mittaus K, MOL-11060 Mittaus M, ASE-1120 Mittaus

Tentti 2.4.2020

Mikko Peltokangas

1. Mitä tarkoitetaan jäljitettävällä kalibroinnilla? Pohdi miksi kalibroinnin jäljitettävyys on
tärkeää.

2. Oheisessa kuvassa on esitetty mittausvahvistimen taajuusvaste.

a.
b.

Vahvistus (dB)

Vaihesiirto (astetta)

Mitä tietoa taajuusvaste antaa mittausjärjestelmästä?

Voisiko kuvan taajuusvasteen mukainen järjestelmä toimia AD-muunnosta

edeltävänä laskostumisenestosuotimena? Miksi tai miksi ei?
Soveltuuko kuvan taajuusvasteen mukainen mittausjärjestelmä
i. taajuudeltaan 100 Hz ilmiön tutkimiseen?

ii. taajuudeltaan 10 kHz ilmiön tutkimiseen?

Perustele kumpikin kohta lyhyesti.

Amplitudivaste
T T

 

S
T

-80 4 fi 4 fi H L

 

109 10! 10? 103 104
Taajuus (Hz)

 

Vaihevaste
T T

 

-90 L 4 4 4 T n

 

 

 

10! 10? 103 104

Taajuus (Hz)

10! 109

105

3. Yleismittarilla tutkitaan anturia, joka tuottaa mittaussuureen arvosta riippuvaa

tasajännitettä. Eräässä tilanteessa yleismittarin lukema tasajännitteen mittausalueella on
2,89 mV.

a.

C.

4.
a.
b.

Mikä anturin tuottama jännite todellisuudessa, kun

e tutkittavan anturin lähtöresistanssi (sisäinen resistanssi) on 0,5 GO ja

€ yleismittarin tuloresistanssi (sisäinen resistanssi) on 1 GO.
b. Kuinka suuri on edellisen kohdan mittaustuloksen suhteellinen virhe?

Onko edellisessä kohdassa määritetty mittausvirhe systemaattinen vai satunnainen

mittausvirhe? Perustele lyhyesti.

Kappaleen pituus on mitattu toistettavuuden mahdollistaneissa olosuhteissa 196 kertaa.

Mittaustulosten keskiarvoksi on laskettu 28,52 mm ja otoskeskihajonnaksi 0,76 mm.
Mittauksessa käytetyn mittalaitteen systemaattinen virhe on kalibrointitodistuksen

mukaan -0,55 mm ja systemaattisen virheen korjauksen epävarmuus

kalibrointitodistuksen mukaan 0,46 mm (k=2)
Käytetyn digitaalisen mittalaitteen resoluutio on 0,05 mm.

Muista virhelähteistä aiheutuvan maksimivirheen suuruudeksi arvioidaan enintään

+0,28 mm.

Ilmoita mittaustulos ja tämän epävarmuus siten, että mittaussuureen arvo on määrittämiesi

virherajojen sisällä 95% todennäköisyydellä.


Käytämme evästeitä

Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle, käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.

FI / EN