Exam text content

ASE-1251 Järjestelmien ohjaus - 13.06.2014

Exam text content

The text is generated with Optical Image Recognition from the original exam file and it can therefore contain erroneus or incomplete information. For example, mathematical symbols cannot be rendered correctly. The text is mainly used for generating search results.

Original exam
 

 

ASE-1130 Automaatio A:testi
ASE-1250 Järjestelmien ohjaus 13.06.2014
ASE-1251 Järjestelmien ohjaus Terho Jussila

Ei laskimia, PC-tietokoneita, kännyköitä. Tableteista sallittuja ovat Burana ja Disperin. Ei
omia dokumentteja. Saat lainaksi kaavaston. Palauta se ilman lisämerkintöjä.

1a.

1b.

2a.

2b.

Tänään klo 22.00 jalkapallon MM-kisoissa kohtaavat vuoden 2010 MM-kisojen finalistit
Espanja ja Hollanti. Vuonna 2010 Hollannin Nigel de Jong demonstroi Espanjan
tulevalle maailmanmestarille Xabi Alonsolle Kungfu-potkulla periaatetta No Pain, No
Gain, not even for Spain!

 

Piirrä huoneen lämpötilan modernia hallintaa kuvaava lohkokaavio. Nimeä sen osasys-
teemit ja koko systeemiin ulkopäin vaikuttavat inputfunktiot sekä sovelluskohtaisin sa-
noin että yleiskäyttöisin termein (käsittein). Ole huolellinen kaikissa yksityiskohdissa.
Lämmitysmuotoon ei tarvitse eikä pidäkään ottaa kantaa. 3.0p.

Luettele neljä keskeistä asiaa/ilmiötä, jotka voivat muuttaa säätöpiirin komponentin ja
siten myös koko säätöpiirin dynaamisia ja/tai staattisia ominaisuuksia. 1.0p.

Metso Minerals'in kivenmurskauslaitteistolla muodostettuja pieniä kivipartikkeleita siirre-
tään varastosta A varastoon B hihnakuljettimella, jonka pituus on 4. Partikkeleiden
massavirtaus varastosta A kuljettimelle olkoon ajan funktio 9in- Partikkeleiden massa-

virtaus kuljettimen toisesta päästä varastoon B olkoon ajan funktio g. Kuljettimen
moottoreiden hyvän ohjausstrategian ansiosta kuljettimen nopeus v(f) on onnistuttu
kutakuinkin reguloimaan vakioarvoon v. Johda massavirtaukselle g, , matemaattinen
malli ja ilmaise sen vasteen näytearvo muodossa 900) 2.0p.

DC-moottorin akseli pyörii nettovääntömomentin n ansiosta kulmanopeudella o. Se
yksikössä rad on mallinnettu oheisella vakiokertoimisella differentiaaliyhtälöllä. Piirrä
mallille alkeislohkokaavio. Ei, älä käytä derivoilohkoa! 2.0p.

J O) +b 0(f) = n(1)

1/2
 

3a.

3b.

Tehtävän 2b moottorin akselin kiertymis/kääntymiskulma yksikössä rad olkoon 0. Sen
riippuvuutta nettovääntömomentista 7 halutaan tutkia. Fysiikan opettajan mukaan

 

0=0. Määrittele tilavektori x ja esitä/esittele sille muotoa

 

X= Ax+Bu

oleva matriisikertoiminen tiladifferentiaaliyhtälö, missä v=n. Kirjoita vastaukseesi

selvästi objektien x, 4 ja B sisällöt. 2.5p.

Auton vakionopeuden säädön suunnittelussa on hyödynnetty nopeuden v oheista epä-
lineaarista mallia ja oheista lineaarista differentiaaliyhtälömallirakennetta. Mallissa x on

hyödyllinen ohjausfunktio, ja 9 kuvaa tien kaltevuutta! Vakiot Y , 77 ja 9 ovat saman
tasapainotoimintapisteen arvoja. Laske lineaarisen mallin kertoimelle c arvo nyt tentit-

tävällä menetelmällä. Huomaa, että 9 ei välttämättä ole nolla. 1.5p.

YO =m a, (OT (a, (0)-( gC, sign(v(t))+0.5 m! PC:AV0+g sin(00)) )

(lv0-9)=a (Y0)-7)+b (11) -7)+c (0()-0)

 

—| Tehtävä 4 /ASE-1250 & ASE-126f Järjestelmien ohjaus"

4a.

4b.

Etukompensaattori ohjaa ulkona oleva uima-altaan täyttöä niin, että altaan vesitilavuu-
den v riippuvuutta asetusarvostaan v, kuvaa oheinen malli. Tutki sen ohjattavuutta

sopivalla matriisilaskelmalla.
< [-1 0 1
v=[0 1]:w ; s<| ole [i]va 2p.

Laske a-kohdan mallin siirtofunktio sopivalla matriisilaskelmalla ja päättele tuloksesta
siirtofunktion navat. Oikean vastauksen on toki oltava sopusoinnussa a-kohdan oikean
lopputuloksen kanssa! 2p.

 

 

 

Tehtävä 4 / ASE-1130 Automaatio
4a.
4b.
4c.

Mikä on / mihin tarkoitukseen sopii metsoDNA? 2p.
Millä / kuinka tislauskolonnin huipun lämpötilaa säädetään? 1p.
Mitä lyhenne LC tarkoittaa tislauskolonnilla? 1p.

 

 

212


We use cookies

This website uses cookies, including third-party cookies, only for necessary purposes such as saving settings on the user's device, keeping track of user sessions and for providing the services included on the website. This website also collects other data, such as the IP address of the user and the type of web browser used. This information is collected to ensure the operation and security of the website. The collected information can also be used by third parties to enable the ordinary operation of the website.

FI / EN