Keksit

Tämä sivu käyttää keksejä html -elementtien näyttämiseen ja piilottamiseen.
Keksisi löydät täältä.

Rekisteriseloste Skillan tapahtumailmoittautumisista

I Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Sähkökilta ry (rekisterinpitäjä)
Korkeakoulunkatu 3, 33720 Tampere
Kaisa Vornanen
Hallituksen puheenjohtaja
pj(at)skilta.fi

II Henkilötietojen käsittelyperuste ja käsittelyn tarkoitus

Rekisteröity antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tapahtuman järjestämistä varten. Henkilötietojen tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste on rekisteröidyn suostumus.
Rekisterissä olevien henkilötietoja käytetään tapahtuman tiedottamisessa ja järjestämisen tukena.

III Käsiteltävät henkilötiedot.

Rekisteröidystä käsitellään seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

  • Henkilön nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Ruoka- ja juomapreferenssit

Rekisteröidyt eivät ole automaattisen päätöksenteon eli profiloinnin kohteina.

IV Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja saadaan Google Forms -lomakkeen kautta.

V Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröidyn tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa II määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

VI Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin tietoja käsittelevät Sähkökilta ry:n hallitus, toimihenkilöt sekä muut rekisteritietojen käyttöön oikeutetut henkilöt.

VII Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

VIII Henkilötietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille.

IX Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  • Oikeus tarkistaa tietonsa ja vaatia niiden oikaisua.
  • Oikeus tietojen poistamiseen. Tietoja ei kuitenkaa voida poistaa mikäli poistaminen estäisi rekisterinpitäjää huolehtimasta lakisääteisistä velvoitteistaan.
  • Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.
  • Oikeus vastustaa käsittelyä
  • Oikeus siirtää tietonsa toiseen järjestelmään.

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan täytyy hänen olla yhteydessä kohdassa I mainittuun rekisterinpitäjään.

X Rekisterin suojauksen periaatteet

JRekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut tiedot ovat palvelimella, joka on suojattu teknisin menetelmin. Tietoihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste